LADIES PONCHO

Find this pattern
on Ravelry

Level 3 intermediate

hook size 3.5 mm

14 balls of Scheepjeswol stonewashed, 78% cotton, 22% acrylic, colour 803

stitches used: slip stitch, chain, US single crochet, half double, double, treble, bobble stitch of 4 and 5 half double crochet

when laid flat, the poncho measures 65 cm/25 inches square. from neck to bottom is 75 cm/ 29 inches

the individual square measures 10 cm/4 inches square

For this poncho, make 70 flower squares out of 14 balls of Scheepjewol Stonewashed yarn. Block the squares before joining. Make 2 rectangular shapes (5×7 flower squares) of 35 flower squares each, join them with single crochet stitches.
Om deze poncho te maken haak je 70 bloemen vierkanten uit 14 bollen Scheepjeswol Scheepjeswol Stonewashed garen. Block de vierkanten voordat je ze aan elkaar zet. Maak twee rechthoeken van 35 bloemen, 7×5 bloemen per lap. Haak ze aan elkaar met vasten.

Variations in sizing can be created by adding rows of squares along the bottom of the poncho.
Je kunt de poncho in allerlei maten maken, door aan de onderkant rijen vierkanten toe te voegen. 

For more variations of projects with this square in a join-on-the-go version, have a look here for a kids poncho, or here for a cushion.
Voor meer projecten met een kleinere versie van dit patroon, kijk hier voor een kinderponcho en hier voor een kussenhoes.

US + UK start. chain 5, close circle with slip stitch.
NL start. haak 5 lossen, sluit met halve vaste tot een ring.

US row 1. chain 5 (= 1 double crochet + 3 chain). *double crochet in the ring, chain 3*. repeat between * 6 times, close with slip stitch in second beginning chain.
UK row 1. chain 5 (= 1 treble crochet + 3 chain). *treble crochet in the ring, chain 3*. repeat between * 6 times, close with slip stitch in second beginning chain.
NL toer 1. 5 lossen (= 1 stokje + 3 lossen). *stokje in de ring, 3 lossen*. herhaal tussen * 6 keer, sluit met een halve vaste in de tweede beginlosse.

US row 2. *in the next loop of chain 3: single crochet, double crochet, treble crochet, double crochet, single crochet*. repeat between * 7 times, close with slip stitch in first single crochet.
UK row 2. *in the next loop of chain 3: double crochet, treble crochet, double treble crochet, treble crochet, double crochet*. repeat between * 7 times, close with slip stitch in first single crochet.
NL toer 2. *in de volgende lus van 3 lossen: vaste, stokje, dubbel stokje, stokje, vaste*. herhaal tussen * 7 keer, sluit met een halve vaste in de eerste vaste.

 

US row 3. chain 5 (= 1 double crochet + 3 chain). single crochet in the back loops of the treble crochet from row 2. chain 3. *double crochet in between 2 single crochet stitches of row 2. in the back loops of next treble crochet of row 2: single crochet, chain, single crochet, chain, single crochet**. double crochet in between 2 single crochet of row 2. chain 3, single crochet in the next treble crochet of row 2, chain 3*. repeat between * two times, and after that one more time until **. close with slip stitch in second beginning chain.
UK row 3. chain 5 (= 1 treble crochet + 3 chain). double crochet in the back loops of the double treble crochet from row 2. chain 3. *treble crochet in between 2 double crochet stitches of row 2. in the back loops of next double treble crochet of row 2: double crochet, chain, double crochet, chain, double crochet**. treble crochet in between 2 double crochet of row 2. chain 3, double crochet in the next double crochet of row 2, chain 3*. repeat between * two times, and after that one more time until **. close with slip stitch in second beginning chain.
NL toer 3. 5 lossen (= 1 stokje + 3 lossen). vaste in de achterste lus van het dubbele stokje van toer 2. 3 lossen *stokje tussen de vasten van toer 2. in de achterste lus van het volgende dubbele stokje: vaste, losse, vaste, losse, vaste**. stokje tussen de volgende vaste van toer 2. 3 lossen, vaste in het dubbele stokje van toer 2, 3 lossen*. herhaal tussen * twee keer en daarna nog een keer tot **. sluit met een halve vaste in de tweede beginlosse.

US row 4. *in the loop of chain 3: single crochet, 2 double crochet, treble crochet, chain 3. in the next loop of chain 3: treble crochet, 2 double crochet, single crochet. in between the double crochet en single crochet of row 3: single crochet. chain 1. in the next loop of chain 1: bobble stitch of 5 half double crochet (keep the loops of 5 half double crochet stitches on hook, yarn over and pull through all loops in once). chain 2, bobble stitch in the next loop of chain 1. chain 1. single crochet in between the next single crochet and double crochet*. repeat between * 3 times. close with slip stitch in first single crochet.
UK row 4. *in the loop of chain 3: double crochet, 2 treble crochet, double treble crochet, chain 3. in the next loop of chain 3: double treble crochet, 2 treble crochet, double crochet. in between the treble crochet en double crochet of row 3: double crochet. chain 1. in the next loop of chain 1: bobble stitch of 5 half treble crochet (keep the loops of 5 half treble crochet stitches on hook, yarn over and pull through all loops in once). chain 2, bobble stitch in the next loop of chain 1. chain 1. double crochet in between the next double crochet and treble crochet*. repeat between * 3 times. close with slip stitch in first double crochet.
NL toer 4. *in de lus van 3 lossen haak je een vaste, 2 stokjes, 1 dubbel stokje. 3 lossen. in de volgende lus van 3 lossen haak je een dubbel stokje, 2 stokjes, vaste. tussen het stokje n de volgende vaste haak je 1 vaste. losse. in de volgende lus van 1 losse haak je een bobbelsteek van 5 halve stokjes (haak 5 halve stokjes en houd alle lussen op de naald, haal de draad om de naald en in 1 keer door alle lussen). 2 lossen. bobbelsteek in de volgende lus van  1 losse. haak 1 losse. een vaste tussen de volgende vaste en stokje*. herhaal tussen * 3 keer. sluit met een halve vaste in de eerste vaste.

US row 5. slip stitch in the next stitch, chain 1, double crochet in de same stitch. Double crochet in the next two stitches. *chain 6, skip loop of chain 3, 3 double crochet in the next 3 stitches. Chain 2, bobble stitch of 5 half double crochet in between the other two bobbles, chain 2, 3 double crochet*. Repeat between * all around, end with chain 2 and close with slip stitch in first double crochet.
UK row 5. slip stitch in the next stitch, chain 1, treble crochet in de same stitch. Treble crochet in the next two stitches. *chain 6, skip loop of chain 3, 3 treble crochet in the next 3 stitches. Chain 2, bobble stitch of 5 half treble crochet in between the other two bobbles, chain 2, 3 treble crochet*. Repeat between * all around, end with chain 2 and close with slip stitch in first treble crochet.
NL toer 5. Halve vaste in de volgende steek, 1 losse, stokje in dezelfde steek. Stokje in de volgende twee steken. *6 lossen, sla de lus van 3 lossen over, 3 stokjes in de volgende 3 steken. 2 lossen, bobbelsteek van 5 halve stokjes tussen de andere bobbels, 2 lossen, 3 stokjes*. Herhaal tussen * rondom, eindig met 2 lossen en een halve vaste in het eerste stokje.

US row 6. Chain 1, *single crochet in de first 3 stitches. Around the loop of chain 6, make 4 single crochet, chain 2, 4 single crochet. single crochet in the next 3 stitches, 3 single crochet around both loops of chain 2*. Repeat between * all around, close with slip stitch in first single crochet, cut thread and weave in ends.
 UK row 6. Chain 1, *double crochet in de first 3 stitches. Around the loop of chain 6, make 4 double crochet, chain 2, 4 double crochet. double crochet in the next 3 stitches, 3 double crochet around both loops of chain 2*. Repeat between * all around, close with slip stitch in first double crochet, cut thread and weave in ends.
NL toer 6. 1 losse, *vaste in de eerste 3 steken. Om de lus van 6 lossen haak je 4 vasten, 2 lossen, 4 vasten. Vaste in de volgende 3 steken, 3 vasten om beide lussen van 2 lossen*. Herhaal tussen * rondom, sluit met een halve vaste in de eerste vaste. Knip de draad af en werk de eindjes weg.

JOINING THE SQUARES

You are strongly advised to block the squares before you join them; because it makes joining them so much more easier, and it means you don’t necessarily have to block the poncho when finished, which means you are done and can wear it once the squares are joined!
Het is sterk aan te raden om de vierkanten te blocken voordat je ze aan elkaar zet; omdat het aan elkaar zetten er makkelijker van wordt, en omdat je dan de poncho niet persé hoeft te blocken als deze af is, wat betekent dat je ‘m meteen aankan als de vierkanten aan elkaar zitten!

US joining. Hold 2 squares together with right sides facing in like the top left image. Insert hook in both corners of chain 2. Pull thread through, 1 single crochet in the same corner. Now make a single crochet all across by picking up only the outside loop of both squares like in the top right image. When you reach the other corner, end with single crochet in de loop of chain 2. Get your second set of 2 squares, right sides facing in, like in the bottom right image. Make a single crochet in the chain 2 corner loop and again, single crochet all along to the other side while only picking up the outside loops of the stitches.
UK joining. Hold 2 squares together with right sides facing in like the top left image. Insert hook in both corners of chain 2. Pull thread through, 1 double crochet in the same corner. Now make a double crochet all across by picking up only the outside loop of both squares like in the top right image. When you reach the other corner, end with double crochet in de loop of chain 2. Get your second set of 2 squares, right sides facing in, like in the bottom right image. Make a double crochet in the chain 2 corner loop and again, double crochet all along to the other side while only picking up the outside loops of the stitches.
NL aan elkaar haken. Houd 2 vierkanten tegen elkaar met de goede kant naar binnen, zoals op de foto linksboven. Steek de haaknaald in de beide vierkanten in de lus van 2 lossen op de hoek. Haal de draad terug en maak een vaste in de hoek. Haak vervolgens een vaste in alle steken, waarbij je alleen de buitenste lus van de steken oppakt, zoals te zien is in de foto rechtsboven. Wanneer je aan het andere einde van je vierkant komt, haak dan weer een vaste in de hoeklussen van 2 lossen. Pak nu je tweede set van 2 vierkanten, ook met goede kant naar binnen, en maak een vaste in de hoek van 2 lossen. Wederom vasten in iedere steek waarbij je alleen de buitenste lussen oppakt.

In the bottom right image you see the joining is only done on the horizontal line. In the right image you see they’re joined both ways.
Op de onderstaande foto links zie je dat de vierkanten aan elkaar zijn gemaakt op de horizontale lijn. Op de rechterfoto zijn beide lijnen aan elkaar gehaakt.

Join the squares as follows into a poncho:
Maak de vierkanten als volgt aan elkaar tot een poncho:

And you can proudly walk away in your own handmade poncho!
En je kunt trots weglopen in je zelfgemaakte poncho!